Skriv ut den här sidan

Läkarmottagning

Vårt mål är att hjälpa dig på bästa sätt när du behöver oss. 

Till oss kan du komma med alla typer av besvär, stora som små, kroniska åkommor eller mer akuta besvär som till exempel urinvägsinfektioner eller halsfluss.

Om det är nödvändigt påbörjar vi en utredning för att bättre kunna hjälpa dig med dina besvär. 

Boka läkarbesök

Du kan boka både akuta och planerade läkarbesök eller boka telefontid till din läkare. De akuta besöken är ett lite kortare besök för en akut åkomma, till exempel ont i öra eller hals, hosta med feber, urinvägsinfektion eller sårinfektion.

När det gäller de akuta tiderna kan det hända att din husläkare inte har någon ledig tid utan du kan då få träffa någon av våra andra läkare.

Har du åkommor som inte är akuta så kan du boka in ett planerat läkarbesök, där är mer tid avsatt för dina besvär.

I första hand bör du boka till din egen husläkare som känner dig bäst, men du kan även boka till våra blivande specialister = AT-läkare samt ST-läkare.

Du kan boka tid till våra läkare via telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster, se direktlänkar i kolumnen till höger.