Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Du som inte kan ta dig till oss kan få vård och behandling i hemmet. 

Vi tycker det är viktigt med bra sjukvård även för dig som inte kan ta dig till oss. Vi har därför ett särskilt arbetslag som hjällper till med medicinska insatser som till exempel ge insulin, dosettdelning, provtagning.

För att hemsjukvården ska bli så bra som möjligt och med ordentlig kontinuitet har vi nära samarbete med din husläkare. Din husläkare gör också hembesök för årskontroll och vid behov. 

För att få hemsjukvård ska du ha behövt det i mer än 14 dagar. Det är din vårdgivare som kan godkänna hemsjukvård för dig. 

Vi som arbetar inom hemsjukvården

Berit Dunge
Distriktssköterska

Liselotte Humbla
Distriktssköterska

Gönul Sen
Sjuksköterska

Marie Ragnarsson
Sjuksköterska

Eva Hollbeck
Undersköterska