Skriv ut den här sidan

Diabetesmottagning

Du som har diabetes kan få hjälp och stöd hos oss.

Idag är diabetes en mycket vanlig sjukdom i Sverige och de allra flesta som är drabbade, nio av tio, har typ 2-diabetes.

Oavsett om du har typ 1- eller typ 2-diabetes så är det viktigt att du får den hjälp och stöd du behöver för att kunna leva så bra som möjligt med din sjukdom. Hos oss jobbar alla läkare med diabetes och vi har dessutom en särskild diabetessköterska. 

Du blir kallad två gånger om året för kontroll: En gång till din läkare och en gång till diabetessköterska eller annan sjuksköterska.

Vi hjälper dig också med hjälpmedel, om du tar insulin och/eller kontrollerar ditt blodsocker.

Telefonkontakt

Vi har ingen egen telefontid, utan du är välkommen att ringa vårdcentralen på telefonnummer 08-687 72 55 för att boka ett besök.

Ansvarig för diabetesmottagningen är sjuksköterska Marie Ragnarsson.