Läkare

Vårt mål är att hjälpa dig på bästa sätt när du behöver oss. 

Elin Sundberg

Distriktsläkare

Gösta Rune

Distriktsläkare

Katalin Boér

Distriktsläkare

Magnus Börne

Distriktsläkare

Charlotta Furmark

ST-läkare

Ida Stuart-Beck

ST-läkare

Laith Haris

ST-läkare

Gustaf Lindberg

AT-läkare

Specialist i allmänmedicin

Specialist i allmänmedicin, även kallad allmänläkare, är en egen specialitet med bred vidareutbildning i de flesta sjukdomar och symtom. Vi möter hela människan i alla åldrar.

ST-läkare

En ST-läkare är en legitimerad läkare som går vidareutbildning till att bli en specialistläkare inom någon/några vårdområden som exempel allmänmedicin, psykiatri, geriatrik, neuro-kirurgi osv.

AT-läkare

Står för "läkare under allmäntjänstgöring" och är en person som gått färdigt läkarutbildningen, har en läkarexamen men som måste tjänstgöra hos någon vårdverksamhet för att bli en legitimerad läkare.