Kurator

På Abrahamsbergs vårdcentral arbetar kurator Katarina Johnson och Ian Bonetto.

Läs mer om vad du kan få för kuratorhjälp hos oss under rubriken Vi erbjuder - Kurator.