Skriv ut den här sidan

Vi är en HBT-certifierad vårdcentral

Abrahamsbergs vårdcentral deltog under 2006-2007 i ett HBT-projekt i nära samarbete med Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande (RFSL) i Stockholm. De resulterade i att vi i december 2007 blev Sveriges första HBT-certifierade arbetsplats.

Under vintern och våren 2013 deltog vi åter i en utbildning som resulterade i en ny HBT-certifiering.

(HBT=Homo-Bi-och Transpersoner).

Bakgrund

Av Folkhälsoinstitutets rapport nr A 2005:19 framkommer att det råder en tydlig ojämlikhet i hälsa mellan HBT-personer och den övriga befolkningen.

Vi har idag ett ett icke-heteronormativt tänkande för att motverka kränkande bemötande och  sämre omhändertagande av HBT-personer.