Influensavaccinering

Den årliga vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensa och allvarlig pneumokockinfektion pågår från och med 9 november 2017 till och med 29 februari 2018. Ring mottagningen för tidsbokning hos sköterska.

Under vaccinationskampanjen erbjuder landstinget gratis influensa- och pneumokockvaccination till:

 • Ålderspensionärer, dvs personer som fyllt, eller fyller, 65 år under 2017.

 • Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar: kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, astma (för barn och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning), kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering), kronisk lever- eller njursvikt, instabil diabetes mellitus, extrem fetma (störst risk vid BMI >40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

 • Flerfunktionshinder hos barn

 • Gravida (endast vaccination mot influensa, ej pneumokocker)

 • Asylsökande och tillståndslösa

  Övriga som inte omfattas av gruppen ovan betalar självkostnadspris för vaccinationen.
  Pris:
  Influensavaccinering 200 kronor.
  .